نمایندگان متعهد و اصولگرای مجلس شورای اسلامی، امروز به نیابت از قاطبه مردم مسلمان ایران و در ادای وظیفه سترگ نمایندگی خود با شعار "مرگ بر کروبی و موسوی و خاتمی" این سه مجرم فتنه گر را مورد شماتت و محکومیت قرار دادند؛ در این میان آقای علی لاریجانی-رئیس مجلس- در سخنان خود خطاب به کروبی و موسوی گفت:

"آقایانی که در ایران اطلاعیه صادر کردند و در دام و تله طراحی شده آمریکا افتادند، با چه تحلیلی دست به این کار زدند؟ آیا آنان قدری تأمل نکردند که چه نفعی از این اقدام برای ملل منطقه حاصل می شود؟ آیا نباید از حمایت و وجد و سرور آمریکا، رژیم صهیونیستی، منافقین و سلطنت طلبان تنبه حاصل می کردند؟ آیا نام این اقدام چیزی جز گمراهی و فتنه است؟ شما می دانستید که راهپیمایی ۲۲ بهمن ملت ایران برای تقویت اراده ملت ها در پیگیری نهضت های آزادی بخش، مهم و ضروری بود اما آمریکا در پی راهپیمایی های تصنعی بود که اراده ملت های در حال انقلاب را سست کند و متأسفانه شما وسیله این حرکت شدید! ..."  

فریاد یک صدای مجلس در ۲۶ بهمن ۸۹:

موسوی و کروبی اعدام باید گردند