تهران غرق در شور و عصبانیت شدیدی است برای سران فتنه كه مردم به هر بهانه ای آنرا فریاد میزنند.

ازتبدیل شدن تشییع شهدا به مراسمات تمام عیار اعلام مخالفت با رفتار و منش سیاسی اكبر رفسنجانی تا تجمعات چند گانه مردم تبریز و تا تجمع شبانه میدان ارك ، همه و همه تنها یك فصل مشترك دارند ،آنهم محاكمه فوری و بی قیدو شرط سران فتنه و كوتاه شدن دستهایی كه از پشت پرده امن سیاست آنان را برای كارهای منافقانه شان یاری میكنند.

مردم یكصدا با سردادن شعارهای ای رهبر آزاده آماده ایم آماده ، امروز حداقل طی ده تجمع با شكوه كه بالغ بر یكصد هزار نفر درآنها حضور پیدا كردند و خصوصا تجمع 50 هزار نفری در مقابل دانشگاه تهران و خیابانهای اطراف تلاش كردند با صدایی شفاف و شجاعانه ، پیامشان را بگوشهای مسئولان قضایی كشور برسانند.

این مردم اكنون كانون های خاموش نشدنی آتش خشمی هستند كه اگر دیر اقدام شود با برخوردهای خودجوش ممكن است كار به مراتب بدتر ازآن چیزی شود كه امروز شده است.

فتنه گران در پوشش حمایت های امنیتی كه ناشی از حس وظیفه شناسی دستگاههای مربوطه در جمهوری اسلامی است ، به خزیدن در لانه موش های جدید برای دور ماندن از دسترسی مردم فكر میكنند.

اما باید بدانند مردم آنها را پیدا میكنند و به دستان نیرومند قانون می سپارند.

این شبها زخم خوردگان از سران فتنه از شب تا صبح بیدارند و نمی خوابند تا تكلیف ملت را با توهین كنندگان به ساحت امام امت و رهبری عظیم الشان انقلاب روشن كنند.