در پی رخداد تجمعات غیرقانونی و نامشروع 25 بهمن در تهران و انزجار و نفرت مردم و نمایندگان ملت علیه موسوی و کروبی و خاتمی و هم چنین انتقاد شدید از سکوت بی موقع و واکنش های نابجا از سوی هاشمی رفسنجانی، جمعیتی بیش از 300 نفر از مردم محله جماران، در شامگاه چهارشنبه 27 بهمن ماه در مقابل منزل آقای هاشمی رفسنجانی تجمع کرده و با سر دادن شعارهایی شامل: مرگ بر هاشمی، مرگ بر فائزه، مرگ بر پشت سران فتنه، مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی، تاجر ورشکسته برگرد به باغ پسته و... خواستار اصلاح روی کرد وی نسبت به جریان فتنه و حوادث غیرقانونی اخیر شدند.  

بنا به اظهار برخی شاهدان محلی، خشم تجمع کنندگان به حدی بوده که ممانعت نیروهای حاضر در صحنه هم نتوانسته از دامنه اعتراض جمعیت بکاهد. 

خبر دیگر حاکیست که تجمع مشابهی در مقابل منزل سیدمحمد خاتمی در جماران صورت گرفته و تجمع کنندگان از خاتمی به عنوان یکی از سران فتنه می خواسته اند که قبل از آن که صبر انقلابی ملت و خویشتنداری آنان پایان یابد خاتمی از این اقدامات غیرقانونی اعلام انزجار و برائت نماید.  

برخی خبرگزاری ها از تجمع معترضین در مقابل منزل کروبی و موسوی(دو تن از سران خائن فتنه) نیز خبر داده اند.