سازمانهای سیاسی مردم نهاد و دانشگاهی كه بنام آنان بیانیه صادر شده بود ،بیانیه های خود را بصورت متحد تكذیب كردند.

جریان فتنه مانند ادوار قبل در خصوص تجمع امروز یكشنبه با عنوان هفتمین روز درگذشت كشته شدگان به دست ، گروهك تروریستی منافقین ، بصورت كلی تكذیب شد.

این بیانیه ها كه هیچ یك دارای شناسنامه قابل اعتنا و استناد صادر كنندگانشان نمی باشند و عموما بدون نام و نشانی منتشر شده اند ، ساعاتی پیش توسط یك عضو بلند پایه جریان اصلاحات تكذیب شد.

این چهره سیاسی جریان اصلاح طلب كه خواست نامش فاش نشود ، اكیدا انتصاب جریان موسوی به راهپیمایی و تجمع غیر قانونی امروز را تكذیب كرد.

گفتنی است كه احتمال انتشار این خبر بدلیل ایجاد حاشیه امن قضایی برای سران فتنه مد نظر می باشد ، اما در عین حال این خبر مهم نشان میدهد كه كنترل جریان تجمعات اراذل و اوباش برای موسوی و كروبی مقدور نیست و احتمال هرگونه اتفاق غیر منتظره برذای شركت كنندگان و حتی تماشاچیان تجمع احتمالی امروز ، بصورت جدی مطرح می باشد.