اثر ضربه شدید مصاحبه تلویزیونی مصلحی آه از نهاد فتنه گران را به عرش رساند.

مصاحبه افشاكننده وزیر اطلاعات در برنامه تلویزیونی شبكه سوم سیما ، باعث شد تا صدای خرد شدن استخوان های تشكیلاتی فتنه گران در دالونهای اینترنت بگوش همگان برسد.

این افراد كه از برنامه پنج شنبه شب وزیر اطلاعات احساس شكست سنگینی را متحمل شده بودند طبق معمول دست به شانتاژ گسترده تبلیغاتی برای مخفی ماندن باصطلاح دم خروس زدند.

دراین رابطه رسانه های فتنه با اتكا به ادبیاتی سخیف و غیر حرفه ای مانند اغلب موارد كوشش كردند تا با ایجاد بحث های ویژه لمپن های سیاسی از اثرات بزرگ اظهارات سنجیده و بموقع آقای مصلحی بكاهند.

اما سوال این است كه وزیر اطلاعات كجا را مورد هدف قرار داد كه اینگونه فتنه گران آشفته شدند و دست به تبلیغات زرد علیه او زدند؟

جواب احتمالا پیشانی جریان فتنه است كه در خارج از كشور باید آنرا جستجو كرد و جایی نیست بجز دامان مهربان مادران و پدران آمریكایی انگلیسی فتنه كه به هیچ عنوان افشای ماهیت حامیان دوستان ایرانی شان را بر نمی تابند.

تكرار این واكنش ها در آینده نیز با توجه به قولی كه آقای مصلحی مبنی بر انتشار سایر اطلاعات ارتباط خارجی جریان فتنه دادند نیز مطرح می باشد.

چرا كه این گونه اطلاعات باعث میشود به محوریت محتوایی جریان فتنه ضربات اساسی وارد شود.

واكنش های زنجیره ای و بسیار شدید به سخنان وزیر اطلاعات در همین رابطه قابل توجه هستند و حقیقتا فتنه گران با اینگونه مواضع شتابزده خود را افشا و سخنان مصلحی را تایید كردند.

مردم نیز انتظار دارند كه روند افشای چهره زشت حقیقی فتنه توسط مسئولین عالی رتبه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ادامه پیدا كند.

واكنش های عموم مردم به ارائه اینگونه اطلاعات همانند افشای اطلاعات مربوط به دستگیری تروریستهای جند الشیطان و عامل موساد در ترور شهید علی محمدی واكنش مثبت بوده است و باعث تقویت ذهنیت امن و امنیت ذهنی در جامعه شده است.

تا كور شود هر آنكه نتواند دید.