مانور تبلیغاتی و رسانه ای جریانهای رسانه ای حامی فتنه در یك هفته پیش برای كشاندن مردم به خیابانها در روز 10 اسفند به فضاحت هر چه تمام تر ناكام ماند.

خیابانهای تهران كه تنها حضور مردم عادی را در خود احساس میكردند و روزی عادی را در پیش رو داشتند گواه این امر هستند.

از نشانه ای دیگری كه صدق این موضوع را اثبات میكند اماری است كه از كاربران انلاین سایت بالاترین (رادیو اسرائیل)توسط این سایت  در زمانی كه انها منتظر بیرون امدن اغتشاش گران به خیابانها بودند است.

مخاطبان این سایت كه به صورت لحظه ای به روز میشود، نیاز به معرفی ندارند و برای كسانی كه مدتی در فضای مجازی حضور داشته باشند مبین است.غالب انها كسانی اند كه ادعای دشمنی با نظام را دارند.

این اعلام حضور انلاین در این سایت انهم در زمانی كه فتنه گران باید در خیابان باشند، نزدیك به 15 هزار نفر اعلام شد، نشان از ان دارد كه مخاطبین وی بجای حضور در خیابان در پشت رایانه های خود در حال پی گیری اخبار 10 اسفند بودند

حاصل این حضور انلاین این شد كه فیلمی كه به عنوان تظاهرات روز 10 اسفند از این سات منتشر شده محدود به بوق زدن خودروها در خیابانی كه عرض كمی داشت میشد.