در حالی که طی روزهای اخیر، گروهی معدود و چند نفره با جعل عنوان شورای هماهنگی راه سبز امید در صدد بودند در شرایط سرخوردگی سران مطرح جریان فتنه (موسوی و کروبی) هواداران خود را مثلاً برای جشن تولد میرفتنه(موسوی) به صحنه اقدامات غیرقانونی در خیابان های تهران دعوت نمایند و به پیکره مرده جریان مضحمل فتنه، تنفسی مصنوعی و شوکی الکتریکی بدهند! لکن با عدم استقبال هواداران برای هزینه کرد پیرامون دستورات مزدوران فتنه، یأس و ناامیدی به اردوگاه خارج نشینان جریان فتنه مستولی گردیده است. 

لکن از آن جا که امیدی به این جسد بی روح نیست رسانه های غربی از جمله بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و رادیو اسرائیل نیز شب گذشته با ناامیدی از این جریان برنامه های خود را به امور فکاهی و طنز تغییر داده و حاضر نشدند اخبار ناامید کننده این فراخوان را منتشر نمایند.