سایت آفتاب که اخیراً در آستانه غائله آمریکایی 25 بهمن با یک شگرد رسانه ای "هک شد" و در هنگام هک شدن؟! از صدور مجوز برای تجمع غیرقانونی 25 بهمن خبر داد! با درج مطلبی به نقل از غلامعلی دهقان -عضو شورای حزب اعتدال و توسعه- از نامزدی قطعی هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست مجلس خبرگان بنا به "عمل به تکلیف" خبر داده است.

هر چند تقریباً درخواست و مطالبه "تغییر در ریاست مجلس خبرگان" به یک خواست عمومی در میان دلسوزان نظام تبدیل شده است، ولی هنوز معلوم نشده که چرا این اراده "عمل به تکلیف" در شرایط نه چندان دوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی تمامی "خواص" را به بصیرت و تبیین حقیقت فتنه و بازگو کردن ماهیت فتنه گران فرا می خواندند متجلی نشد و سکوت معنادار،  تنها چیزی بود که مردم از شخصیتی چون آقای هاشمی در برابر فتنه گران دیدند. 

چرا نباید یک بار برای همیشه آقای هاشمی نسبت به جریان فتنه و تمامی وابستگان به آن واکنش صریح و غیرمحافظه کارانه ای اتخاذ نماید؟

قطعاً بازگشت به سوابق انقلابی آقای هاشمی چه در قبل و چه پس از انقلاب اسلامی با رویکرد کنونی وی در قبال مسائل جاری کشور انطباق ندارد و این موضوعی است که مردم انقلاب ایران بسیار علاقمندند راجع به چرایی آن بیشتر بدانند.