استعفای "محسن هاشمی رفسنجانی" که پس از 17 سال عضویت، ریاست و مدیرعاملی شرکت مترو تهران صورت گرفت سرانجام در روز پنجشنبه 12/12/89، از سوی محمدباقر قالیباف شهردار تهران مورد موافقت قرار گرفته و می رود تا در مراسم تودیع و معارفه نامبرده که براساس شنیده ها قرار است در روز دوشنبه 16/12/89 برگزار گردد به سناریویی برای مظلوم نمایی خاندان هاشمی رفسنجانی در آستانه اجلاسیه نهم خبرگان بدل شود. بر همین اساس، شنیده می شود که محسن هاشمی در جلسه تودیع و خداحافظی و مصاحبه های مطبوعاتی خود در روز مذکور، تلاش خواهد کرد تا جهت گیری صحبت های خود را به جای پرداختن به مسائل شهری و مترو، به صورت یک "بیانیه سیاسی" تحریک آمیز و مهیج علیه دولت بیان نماید تا شرایط و فضای رسانه ای را به نفع پدرش (آقای اکبر هاشمی رفسنجانی)  تغییر دهد. هرچند بحث استعفای محسن هاشمی رفسنجانی و برکناری وی توسط آقای قالیباف از سمت مدیرعاملی متروی تهران مدتی است که مطرح می باشد لکن انجام این استعفا در آستانه اجلاسیه خبرگان، کاری سیاسی و تبلیغی است که با هدف تحت الشعاع قرار دادن اتهامات برادر خارج نشین وی یعنی مهدی هاشمی رفسنجانی انجام می شود که به همین دلیل مهدی هاشمی بیش از یک سال است که در پناه بیگانگان و در کشور انگلیس سکنی گزیده است.

این مطالبه و انتظار عمومی از رسانه ها، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی وجود دارد که در برابر تلاش هدایت شده محسن هاشمی در این برهه، برای به محاق راندن اتهامات و تخلفات برادر خود(مهدی هاشمی رفسنجانی) و هم چنین فرار از تخلفات متوجه خود وی در زمان تصدی مدیریت متروی تهران، با قاطعیت عمل نموده و ضمن روشنگری به خواص و عموم  مردم، از شکل گیری یک فضای توهمی برای مظلوم نمایی پدرش جلوگیری کنند.

در عین حال، این امید واثق وجود دارد که نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری با اتکال به خداوند متعال و با هوشمندی و دوراندیشی و به دور از تأثیرپذیری از جنگ روانی و فضاسازی های سیاسی و رسانه ای کنونی، با عزمی راسخ مناسب ترین تصمیم در راستای منافع انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی و بر ضد جریان فتنه را اتخاذ خواهند نمود و هرگز اجازه نخواهند داد که تحلیل و سناریونویسی دشمنان، به خود جامه عمل بپوشد.