امسال نیز مانند سال گذشته سبزهای موسوم به جلبك تلاش وافری را بكار بسته اند تا چهارشنبه سوری را به شب حمایت از موسوی تبدیل كنند.

دراین راستا بی بی سی فارسی ، جرس و سایت بالاترین با تمام توان و باصطلاح با استفاده از حداكثر ظرفیت خود سعی در بحرانی نشان دادن فضای شهرهای كشور دارند.

این درحالی است كه مانند سال گذشته حتی صداهای گوش خراش انفجارهای كسانی كه شنیدن صداهای مهیب انفجار برایشان یك نوع تفریح به شمار می آمد برای ناكام ماندن دارو دسته سبزها هم كه شده است سكوت كرده و حتی به شكل های معمول سالهای گذشته نیز از طرقه و دیگر برنامه های مخرب مربوط به این شب استفاده نمیكنند.

بالاترین احمقانه مردم را در برابر رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار داده است و مدعی است كه طرقه بازی امشب مقابله با فتوای رهبر مبنی بر حرمت برخی از اعمال در مراسم موسوم به چهارشنبه سوری است.

به حمدلله مردم سرگرم خرید های جامانده شب عید هستند و در تاكسی ها و اتوبوس های عمومی شهر هیچ نشانی از طرقه باز های حامی جلبك های سبز نیست.

نه تنها پیام میر حسین بلكه جنازه او هم دیگر قادر به زنده كردن مردار متعفن فتنه درایران نیست.

هزینه كردن از رهبر معظم انقلاب اسلامی بار دیگر فتنه گران را بعد از آرام بودن وضعیت شهرهای كشور در مراسم موسوم به چهارنشبه سوری رسوا و بدنام میكند.

ظاهرا سبزها به قدری وامانده شده اند كه بیشتر ازآنكه به جمهوری اسلامی حمله كنند با مطرح كردن طرح ها و فراخوان های احمقانه خود را مفتضح و ذلیل میكنند.

ما هم ازین حماقت سبزها برای چهارشنبه سوری استقبال میكنیم و آنها را دعوت میكنیم كه بصورت دسته جمعی خود را به آتش بكشند تا شاید مردم از دست این حرامزاده ها نفسی راحت بكشند كه فكر و ذكرشان ناامنی و لجن پراكنی علیه كلان و خرد این مملكت است.

رذالت منسجمی كه حتی نمیپسندد مردم شب سال نو در آرامش باشند و تلاش میكند كه احمقانه برای مردم با آتش سوزی و انفجار حادثه سازی كند و ایام عید را برای مردم تلخ كند.