پروژه ازاد اندیشی در پس نقاب قران سوزی

فیلمی 7 دقیقه ای از به آتش كشیدن قران توسط دو جوانی كه یكی ایرانی و دیگری افغانی است از سایت رادیو اسرائیل منتشر شد.

این حركت كه فورا از طریق رسانه هایی چون نیویورك تایمز پوشش خبری داده شد نشان از حركتی هماهنگ شده دارد.

در ابتدای این فیلم متنی به زبان فارسی و انگلیسی توسط این دو فرد خوانده میشود كه سعی دارند عمل خود را با نبست های زیر كه به قران داده میشود توجیه كنند:

نسبت دادن جنایات طالبان و ارتباط با ایات جهاد،حملات انتحاری در افغانستان توسط گروهك های مختلف (گروهك هایی كه از طریق سرویس های جاسوسی ای چون سیا هدایت میشوند.گروهك ریگی)، قران به عنوان توجیه گر خشونت و خلاف حقوق بشر خواندن ان و...

و در انتهای ان این جمله گفته میشود كه:

پیشرفت و نجات مردم افغانستان و ایران و جلوگیری از ترورهای انتحاری با نرفتن به مدارس دینی محقق میشود..

این عمل مضبوحانه كه مطمئنا خشم امت های اسلامی بالاخص مردم ایران و افغاتنستان را در پی خواهد داشت در حالی از تریبونهایی چون نیویورك تایمز منتشر میشود كه چندی پیش در پی اهانت كشیش امریكایی به قران خشم و اعلام انزجار كشورهای اسلامی و بالاخص مردم افغانستان دیدنی بود كه در تظاهرات افغانی ها در مقابل سفارت امریكا چندین كشته را نیز در پی داشت.

حال نمایش قران سوزی توسط یك فرد ایرانی و یك فرد افغانی و بازتاب اولیه ان توسط یكی از رسانه های امریكایی چه اهدافی دنبال میكند؟

تیتر این مطلب در رادیو اسرائیل اینگونه است: ((سوزاندن قران توسط جوانان آزاد اندیش))

آزاد اندیشی ای كه در گرو توهین به مهمترین مقدسات ادیان بالاخص مسلمانان است چه پیامی را برای جوامع دارد؟

این همان آزاد اندیشی دلخواه امپریالیسم جهانی است شعله های ان دامن كشورهای مختلف در نقاط مختلف جهان را در بر گرفته است.

پروژه ازاد اندیشی در پس نقاب قران سوزی