همزمان با روز نكبت ، سالروز تاسیس رژیم اشغالگر قدس ، سبزهای فتنه گر با راه اندازی تبلیغات مفصلی پیرامون روز جاری كوشیدند تا با ایجاد شانتاژ خبری مانع انتقال پیام های ضد اسرائیلی مردم فلسطین و اقصی نقاط جهان شوند.

این دومین سند خیانت بار ارتباط معنادار و جیره خوارانه سبزها با جریان صهیونیسم بین الملل خصوصا رژیم اشغالگر قدس است.

در اقدام گذشته نیز این جریان شكست خورده سیاسی با دست آویز قرار دادن حوادث كشورهای عربی در 25 بهمن 89 كوشید تا با ایجاد اختلاف و شوهای تبلیغاتی به نفع دول غربی شرایط فشار سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران را تشدید نموده و هرچه بیشتر این انقلابها را با جعل بعمل آمده غربی و غیر اسلامی معرفی نماید.

طبیعتا پس از ایجاد این اتفاقات تمامی تحلیلگران سیاسی كشور حركت جریان فتنه را حمایت آشكار از رژیم صهیونیستی قلمداد كردند كه بزرگترین متضرر انقلابهای منطقه به شمار می آید.

اما در عین حال و برای بار دوم همزمانی دعوت به تجمع غیر قانونی در روز 25 اردیبهشت در دانشگاههای كشور كه كاملا جنبه ای غیر دانشجویی ، تبلیغاتی و توسط گروههای مزدور شبه دانشجویی تعقیب میشود بار دیگر كوزه رسوایی فتنه در ارتباط با صهیونیست ها نقش زمین شد.

بقول یك ضرب المثل قدیمی كیفیت اتفاقی نیست و تكرار هر حادثه ای آنهم در محیط های معنادار كاملا سیاسی مطلقا نمی تواند بصورت اتفاقی طراحی شود.

دومین خدمت فتنه گران به رژیم صهیونیستی و درواقع خیانت بزرگشان در حق ملت (اگر چه این فتنه گری بمراتب كم رنگ تر و بی اهمیت تر از 25 بهمن 89 خواهد بود)در مجموعه اسناد شرم آور این جریان عقب مانده سیاسی ثبت و ضبط خواهد شد.