وب سایت خبری تحلیلی جامعه ی نو كه بیشتر به اخبار جریان فتنه اختصاص دارد، فعالیت خود را آغاز كرد.

برای دسترسی و اتفاده این وب سایت فعال میتوانید از نشانی زیر استفاده كنید.

كمك به اطلاع رسانی از فعالیت موثر سایتهایی نظیر جامعه ی نو گامی است در جهت مقابله با نفاق جدید و همچنین تحكیم مبانی وحدت و عزت ملی.

http://www.jameyeno.com/