وبلاگی که چند ماه از تاسیس آن نمیگذرد و بصورت کلی حامی و انتقال دهنده مواضع تیم رسانه ای هاشمی است ، عنوان خود را اینچنین انتخاب کرده است "اسفندیار رحیم مشایی پدر دموکراسی ایران".

 به گزارش جامعه ی نو،این وبلاگ در طول مدت تاسیس بازتاب دهنده اخبار انتخابی و مجموعه زنجیره ای سایتهای حامی هاشمی رفسنجانی بوده است و بطور کامل اخبار این جریان رسانه ای را بازتاب میدهد.

بنظر میرسد این اقدام نمادی از علاقمندی جریان آقای هاشمی برای بهره برداری سیاسی از فعالیت های جریان انحرافی و رویکردهای مشایی در خصوص مسائل ایران می باشد و این خط بوضوح قابل ملاحظه می باشد.

همان جریانی که روزگاری از فتنه مهدویت سخن به میان می آورد اکنون اسفندیار مشایی را پدر دموکراسی ایران!خطاب میکند.