نشست مرکز ویلسون آمریکا با موضوع بررسی اعتراضات در ایران میزبان اتحادی از بیگانگان و خیانت پیشگان باصطلاح ایرانی برای بررسی راههای براندازی سیاسی کشور و همچنین دمیدن در آتش فتنه بود.

به گزارش جامعه ی نو،در این نشست یک صهیونیست با چهره دانشگاهی با نام شائول بخاش، استاد دانشگاه جورج میسن، برای سران در حصر فتنه ابراز نگرانی میکند و اظهار میدارد:

هم اکنون دو تن از رهبران مخالفان دولت پس از انتخابات در حصر خانگی به سر می برند و این امر امکان به حرکت درآوردن معترضان را دشوار می کند. در همین حال فشار علیه مخالفان دولت هم شدید است.

وی همچنین در ادعای جالب توجهی این ایده را می پروراند که کسانیکه در جبهه مدعیان حقوق بشر در ایران و خارج از کشور برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنند ، عوامل نظام برای ایجاد ترس هستند: «من فکر می کنم گزارش های قابل اعتمادی وجود دارد مبنی بر اینکه با زندانیان زن و مرد بد رفتاری شد تا نشان داده شود کسانی که با دولت مخالفت می کنند چگونه عاقبتی خواهد داشت.»

این اظهار نظر ها نشان میدهد که جریان برانداز خارجی تا چه میزان نسبت به عناصر داخلی خود بدبین و بی اعتماد است.