وزیر اطلاعات:
دستگاه اطلاعاتی كشور برفعالیت همه گروههای تروریستی اشراف كامل دارد 
تهران - وزیر اطلاعات گفت : دستگاه های اطلاعاتی كشور با هماهنگی و تحت تدابیر رهبر معظم انقلاب بر فعالیت همه گروهك های تروریستی اشراف كامل دارد.
دستگاه اطلاعاتی كشور برفعالیت همه گروههای تروریستی اشراف كامل دارد
به گزارش ایرنا ،حیدر مصلحی روز پنجشنبه در سومین گردهمایی انجمن قربانیان مبارزه با ترور در حسینیه جماران افزود: نفاق در هر زمان متناسب با شرایط زمانی خاص خود عمل می كند.
وی اظهارداشت : ‌امروز گروهك منافقین مانند سال های 59 و 60 اقدام به انجام انفجار نمی كند بلكه به روش های جدید متوصل می شود.
وی خاطرنشان كرد: به همه مسوولان در هر سطحی كه هستند هشدار می دهیم مراقب اطراف خود باشند.
مصلحی ادامه داد: آنهایی كه در فتنه سال 88 دو پهلو صحبت می كردند امروز خود را سینه چاك ولایت نشان ندهند باید مشخص شود آنها در فتنه 88 چه كاره بودند و چه موضعی اتخاذ كردند.
وزیر اطلاعات گفت: در فتنه 88 اصلاح طلبانی كه به خارج فرار كردند در كنار منافقین قرار گرفتند كه نمونه آن تعجمعاتی بود كه در كشورهای اروپایی انجام شد.