آقای خاتمی این روزها به هرجایی سر میكشیم شمایی كه باز در صحنه ها و بروی سن های اجرا میدرخشی ، باشد بدرخش و به این درخشیدن افتخار كن اما این نكات را هم گوش كن:

1_ شما به حكم ملت ایران تا زمانیكه از گناهان سیاسی و همداستانی با فتنه گران توبه نكرده ای و از مردم شریف ایران عذر خواهی رسمی و علنی نكرده ای ، حق بازگشت به قدرت طلبی سیاسی را نداری و ما اجازه نخواهیم داد حتی یكساعت نشستن بر اریكه قدرت را جشن بگیری.

2_هنوز توضیح نداده ای كه چرا از فتنه حمایت كردی ، چرا ذوق زده گفتی كه همه چیز تمام شد خیالتان راحت كار از دشواری اش گذشته و به سرازیری رسیده ایم.

آقای خاتمی تو موظف هستی كه برای افكار عمومی طرح هایی را كه داشتید توصیف كنی و دقیقا بگویی با چه نیتی این همه به حیثیت نظام با خرج و دستهای آلوده احزاب دولت ساخته در دوران جنابعالی ، بیت المال را صرف انتشاراراجیف غربی ها كردید و رامین جهانبگلو برای تو و دولتت كتاب مینوشت.

3_آقای خاتمی تو اجازه نداری به قدرت دوباره اسباب كشی كنی چرا كه در امتحان توسعه سیاسی رد شدی و جواب مخالفان را با قمه هایی كه در دستان دوستانت بود دادی و بنابر همین و چون دروغ گفتی به جرم دروغگویی و به جرم فریب مردم و به جرم خیانت در حق ملت اجازه بازگشت به قدرت طلبی را نداری.

4_ آقای خاتمی تو حق بازگشت به قدرت را نداری چرا كه اگر قصد بازگشت داشته باشی با صدای بلند همه آنچه در حق ملت كرده ای و همه كارهایی كه خویشانت و من جمله برادر بدنامت كه با مخالفت با اصل ولایت فقیه برای خود در جمع اصلاح طلبكاران قلابی آبرویی خرید ، آبرویت را خواهیم برد.

خاتمی تو در دادگاه ملت ایران برای ابد محكوم هستی و به هیچ قیمتی و در هیچ صورتی مردم و جنایتهای سیاسی باند تو را در حق رایشان نخواهند بخشید.

5_ما به تو اجازه بازگشت به قدرت طلبی و زیاده خواهی نمی دهیم چرا كه هنوز داغدار جوانانی هستیم كه در آتش فتنه احمقانه دوستان تو سوختند و تو لب دوخته و با چشم و ابرو و گاه با زبان نه تنها آنان را محكوم نكرده بلكه آتش اتنتقاد و سیاه نمایی را به سوی نظام گشودی.

6_آقای خاتمی الی الابد باید در برزخ افكار عمومی بمانی تا یاد بگیری انتقلابهای منطقه خاورمیانه اسلامی است و مردم دنیا آنچنان كه تو چند ماه قبل القا كردی از ایده جمهوری اسلامی سیر نشده اند.

بخاطر اینكه ایمان قلبی به جمهوری اسلامی و اركان آن نداری ، بدلیل اینكه به اتهاماتت رسیدگی نشده است و هنوز تبرئه نشده ای و بدلایل دیگر شما فعلا محكوم هستی به ماندن در خانه و نوشتن كتابهایی كه حتی دوستانت هم برایش تره ای خورد نمیكنند.