همزمان با سرد شدن جریان اغتشاشات خیابانی و دل سرد شدن هواداران جریان فتنه از سركردگان این گروهك شاهد غفلت مسئولین امر در برابر جنگ نرم دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران هستیم.

این درحالی است كه اغلب محافل فتنه در صدد باز آفرینی نقش های خائنانه و عمیقا پیچیده ای برای رویارویی با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سطح داخلی و بین المللی هستند.

نشانده شدن این غبار ابهام و فراموشی و تبدیل شدن موسسات و سازمان های دست اندركار در امر مقابله با جنگ نرم به بنگاههای تبلیغاتی و تولید كنندگان بروشورهای تبلیغاتی از عملكرد بی حاصلشان ، فضای كشور در برابر جنگ نرم دشمن را بشدت فانتزی و وارد فاز شعار گونه و بسیار مضری كرده است كه ممكن است بزودی آسیب های فراوانی را متوجه نظام اسلامی نماید.

مغفول ماندن محاكمه سران فتنه و فراموشی جنایت های خائنانه این افراد در حق ملت شریف ایران از نمودهای بارز این غفلت سرد و خشك است كه می رود ، انبوه خیانت های اصلاح طلبان را در مجموعه از اقدامات نمایشی و برای ارائه گزارش كار و آمار های دروغین با خود به زیر خاك ها ببرد.

اما از سویی دیگر اصلاح طلبان و عقبه های جریان فتنه با تمام توان خود سازمان های سیاسی موازی را با نامها و عناوین جدید باز سازی كرده و وارد بازی بزرگ انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهند شد.

پیش بینی ها حكایت ازین دارد كه با توجه به صف بندی ها و معضلات داخلی اصولگرایان من جمله تحركات جریان انحرافی ، دست اندركاران صحنه بازی را حداقل در بخش های عمده ای برای اصلاح طلبان خالی بگذارند و با غفلت از كنار حضور حداقل 35 درصدی این افراد در انتخابات مجلس شورای اسلامی عبور كنند.

خاطره تلخ مجلس ششم این روزها بصورت مكرر تداعی میشود و غبار غفلت و كوتاهی هر كسی كه سكان دار رسانه های جمعی است ، بیش از گذشته خود نمایی میكند.

شایسته است تا دلسوزان نظام اسلامی توجه داشته باشند كه فتنه های عمیق تر و زنجیره ای تر شدن شرایط فتنه های بعدی در كمین نظام اسلامی است و غفلت امروز و خنثی نكردن مین های روانی و جنگ نرمی دشمنان میتواند خسارات به مراتب بیشتر از گذشته برای كشور به همراه داشته باشد.