در حالی که از ابتدای محدود شدن جریان فتنه (اعم از بخش داخلی وخارجی آن)، در موارد متعدد ارتباط جریان فتنه با سازمان منافقین مورد نظر بخش سکولار و ضددینی جریان فتنه بوده است. اخیرا" سایت جرس در حالی که در گذشته تلاش می نمود ارتباط خود را با منافقین مکتوم نماید همسو با فضاسازی جریان نفاق اقدام به بررسی موضوع اعدام عناصر جنایت کار نفاق در دهه 60 نموده است. مصاحبه با عناصر خاصی همچون ایرج مصداقی (و افرادی مانند شیرین عبادی، عفت ماهباز، شهسوار و...) دراین زمینه ،یاد آوری موضع گیری های منتظری دراین خصوص ومکاتبات صورت گرفته میان وی وحضرت امام (ره) ازاقدامات سایت جرس دراین زمینه می باشد . ذیلا"به برخی احتمالات درخصوص این رویکرد اشاره می شود: 1- فراهم نمودن سوژه جدید برای هوادران به منظور فراموشی ناکامی های اخیر جریان فتنه . 2- فراهم نمودن اسناد و مدارک جدید برای گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل (احمد شهید ). 3- مشوه نمودن چهره نظام مقدس ج.ا درمجامع بین المللی . 4- به اصطلاح مستند سازی اقدامات غیر انسانی ج.ا والقای این مطلب که نظام ج.ا ازابتدا با مخالفان خود برخورد خشن داشته است . 5- ادامه رویکرد فشار همه جانبه به نظام درراستای قدرت هوشمند (smart power). حضور اردشیر امیر ارجمند (برادر مسعود امیر ارجمند ازمسئولین نفاق) به عنوان سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در فرانسه به عنوان پشتیبان قدیمی نفاق می تواند قابل توجه باشد. ضمن آن که اخیرا" یکی از نمایندگان مجلس انگلیس از مطمئن بودن خود نسبت به حضور اعضای نفاق در راهپیمایی¬های بعد از انتخابات خبرداده بود. علاوه بر این مازیار بهاری خبرنگار نیوزویک نیز اخیرا"درکتاب خود وهمچنین دریک مصاحبه ازحضور اعضای نفاق درراهپیمائی 25خرداد 88 وحمله آنان به پایگاه بسیج خبرداده و اعلام نموده بود که اعضای ستاد موسوی نیز از این موضوع مطلع بوده اند . بااین توضیحات وباتوجه به نامه ای که برای عدم خروج نام نفاق ازسازمان های تروریستی درآمریکا تهیه شده بود (وافرادی ازحامیان فتنه ازجمله کدیور آن رابااین توجیه که منجر به تضعیف جنبش سبز درایران می شود ، امضا نموده بودند) می توان این اقدام را دلجویی از این سازمان مخوف، تروریستی و ضد انسانی تلقی کرد.