اخیراً در واکنش به راه اندازی وب سایت شخصی محمد موسوی خوئینی ها(مدیرمسئول روزنامه فتنه انگیز سلام)، مصطفی تاج زاده یکی از متهمان و محکومان دادگاه انقلاب در جریان فتنه 88 که به دلیل جرائم متعدد در زندان به سر می برد، در پیامی به خوئینی ها، حضور وی را در فضای اینترنت به فال نیک گرفته است. هر چند موسوی خوئینی ها یار و گرمابه و گلستان فتنه گران در سال های دولت به اصطلاح «اصلاحات» بوده لکن طی سال های اخیر حضوری پشت پرده و نامحسوس داشته و بدون تردید حضور وی در صحنه نشان دهنده واهمه گروه های موسوم به اصلاح طلبی از مرگ سیاسی خود می باشد. ذوق زدگی تاج زاده در زندان، از جنبه دیگری نیز قابل تأمل و تفسیر می باشد و آن این که متجاسرین و محکومینی مانند وی و سران حزب منحله مشارکت از این که باید تمام هزینه های افراط گری و مواضع گستاخانه و مجرمانه حزب و گروه خود را شخصاً بپردازند و اشخاصی نظیر موسوی خوئینی ها، محمد خاتمی، محمدرضا خاتمی و... در سایه آسایش به زندگی جاری خود مشغول باشند ناراضی و ناراحت بوده و از این منظر بسیار علاقه مندند تا افراد خاکستری و عافیت طلب طیف نیز در جلو صحنه و در معرض مواجهات سیاسی قرار گیرند. ./