این روزها و درمیان اختلافهای بسیار جدی اصلاح طلبان با یکدیگر ، کماکان مساله راهبرد حضور این جریان سیاسی در انتخابات مباحث عمده ای را به سمت خود معطوف کرده است.

آیا اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت میکنند؟آیا حضور اصلاح طلبان بصورت تشکیلاتی و حزبی و جناحی خواهد بود یا اینکه از رویکرد حرکت های فردی استفاده خواهند کرد؟مهمترین تاکتیک اصلاح طلبان در این انتخابات چه خواهد بود؟مشکلات حضور اصلاح طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی شامل چه مواردی میشود؟

این پرسش هایی است که ما دراین نوشتار قصد ارائه پاسخ هایی هرچند مختصر را به آنها داریم.

نخستین نکته ای که می بایست مد نظر قرار داد تحلیل رفتن حقیقی توان تشکیلاتی و حزبی اصلاح طلبان خصوصا دو جریان سیاسی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین است که بنحو برجسته ای مشروعیت و ماهیت قانونی خود را از دست رفته میبینند.

اگر چه این دو حرب در حال انحلال و بعبارتی منحل شده می کوشند تا همچنان خود را بروی گیشه سیاسی بازی ها و وزن کشی های سیاسی حفظ کنند ، اما بر احدی پوشیده نیست که حتی این دو گروهک سیاسی در سطوح داخلی نیز با چالش های متعددی روبرو هستند و بنابر این جریان مدعی اصلاحات عملا از عدم برخورداری از یک تشکیلات حزبی موجه بدلیل خیانت به رای و نظر مردم در انتخابات ریاست جمهوری 88 و در انداختن لشگر کشی های ناموفق خیابانی توسط این احزاب و اتباعشان رنج می برد.

بنابر این بهترین رویکردی را که اصلاح طلبان در انتخابات آتی اتخاذ میکنند ، حرکت های منفرد اما سازمان دهی شده است تا با یکدست هندوانه شرکت در انتخابات حتی به قیمت تصرف ده تا بیست کرسی در شهرهای بزرگ را بر زمین نگذارند و از سویی دیگر همچنان بر طبل مخالفت با انتخابات بکوبند.

همه این رویکردها بعلاوه برخی از شانتاژهای نظیر به دخالت کشاندن باصطلاح ناظران بین المللی از کشورهای اسلامی و.. که حقیقتا طرح ها و گمانه ها ضد ملی و ضد انقلابی می باشد ، بخش هایی از پازل فتنه گران سیاسی را تشکیل میدهد.

در همین کشاکش عدم مشروعیت ، ناکارآمدی و فقدان حضور سران جریان باصطلاح اصلاح طلبی نیز از جمله چالش های عمده ای است که این جریان را با خود دست به گریبان کرده است. احتمال واکنش های شکننده کروبی و موسوی از یکسو و ناکارآمدی چهره عافیت طلب خاتمی که هیچ چیز را بر سایه امنی که درآن لم داده است ترجیح نمیدهد ، باعث میشود تا اصلاح طلبان بشدت در سراب سقوط سیاسی سردرگمی را تجربه کنند.

با همه این احوال باید بدانیم که این جریان حتی از یک کرسی و بعبارتی دقیق تر احتمال تصرف یک کرسی هم در مجلس نمیگذرد و حاضر نیست سهمی که میتواند در قدرت کسب کند را نادیده بگیرد ، ضمن اینکه البته این نوع برخورد با انتخابات باعث میشود تا بسیاری از عناصر این جریان که در مناطقی به لحاظ معیارهای محلی و سنتی ممکن است از آرایی برخوردار باشند فاصله شان را با جریان افزایش داده و روند اختلافات و گسست جریانی تقویت شود.

بنابر این قطعا اصلاح طلبان حضور منفرد را بر حضوری جریانی و جناحی در انتخابات ترجیح خواهند داد ، تا از یکسو همچنان قدرت سیاسی را بطور کامل واگذار نکنند و از سویی دیگر نیز ژست انتقادی خود را در برابر نظام اسلامی برجسته سازی کنند.این مهمترین تاکتیک انتخاباتی اصلاح طلبان خواهد بود ، اگر چه تغییر رویکرد و استفاده از نامها و عناوین جدید بدلیل بدنامی وافر گروههای قبلی در جریان غائله های انتخاباتی نیز محتمل می باشد.

اما مشکلات اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی را موارد ذیل تشکیل میدهد:

1_ عدم مشروعیت حضور این جریان با توجه به ارتباط با اپوزیسیون همیشه تحریم طلب که طبیعتا انتظاراتی ازین جریان بعنوان برادران داخلی شان دارند و احتمال محکوم شدن به خیانت پیشگی.

2_ عدم دست یابی به وفاق در خصوص رهبری مشترک و متفق القول که با در نظر گرفتن شرایط کنونی امری محال است.

3_ بدبینی اکید مردم و توده های مختلف نسبت به ماهیت و رفتار سیاسی این گروه و مطالبه عمومی برای این مجرمان در عرصه انتخابات ریاست جمهوری 1388 که از سایر فاکتورها بمراتب مهمتر ارزیابی میشود.

اصلاح طلبان نمیتوانند با شهامت در برابر اتهامات و جرائمی که مرتکب شده اند پاسخگو باشند و طبیعتا همین امر موجبات شکل گیری جریان های نیرومند مردمی در برابرشان خواهد شد و از هم اکنون میتوان انتظار برخوردهای سخت و شکننده مردمی را با ایشان و عناصر محلی شان داشت.