احتمال طرح عذر خواهی کروبی از محضر شریف ملت ایران ، بشدت اردوگاه اصلاح طلبان را با واکنش و نگرانی روبرو کرده است.

عصر روز گذشته در نشستی محفلی یک عنصر نسبتا بلند پایه جریان فتنه تاکید کرد، در حال تدوین طرحی هستیم که با استفاده از عناصر هنری و طنز از هم اکنون اعترافات احتمالی شیخ مهدی کروبی را با علامات سوالی روبرو کنیم.

این فرد که مدعی بود مقاومت کروبی بدلیل قرار گرفتن در معرض روشنگری های احتمالی در دوران بازداشت و ... ممکن است آسیب دیده باشد و همچنین رویکردهای قبلی وی در دفاع از نظام اسلامی اعم از مجلس ششم و... این احتمال را بوجود آورده است تا وی با حضور در یکی از شبکه های سیما هر چه بافته ایم را به باد دهد و حاصل زحمات جوانان عزیزمان ازبین برود. بنابر این بهتر است تا زمان را از دست نداده ایم برای مقابله با این طرح دست بکار شده و بسترهای عدم باور پذیری سخنان وی را فراهم کنیم.

وی تاکید کرده است که نباید از عبارات تند و زننده استفاده شود و در حد امکان می بایست به شخصیت وی توجه شود و زمینه های واکنش بعدی او کاسته شود.

گفتنی است اخیرا مطالب متعددی در خصوص وادادگی کروبی و ابراز پشیمانی او از سوی رسانه های فتنه با ادبیاتی متفاوت و متناقض منتشر میشود که نشان از نگرانی عمیق این گروهک از افشاگری کروبی است.