اخیرا خاتمی جلسه ای با نیروهای انتخاباتی خود و اعضای بنیاد باران داشته است.
به گزارش «ندای انقلاب» در این جلسه خاتمی تحلیلی از زبان بازیگر پنهان می کند و می گوید:"ایشان معتقد است نظام از دولت بریده و این اوضاع به وجود آمده توسط دولت، کاملا نظام را در حمایت از دولت نا امید و دچار تردید کرده است. آقای احمدی نژاد وزنی در انتخابات ندارد و گروه های اصول گرا با هم درگیر هستند و فقط جلوی دوربین لبخند می زنند و در باطن اختلافات عمیقی دارند.
خاتمی از قول نامبرده نقل می کند:« ما نباید بگذاریم طیف جدیدی از اصول گرایان روی کار بیایند»

همچنین در ادامه خاتمی گفت:"من حرف های ایشان را قبول دارم و باید به گونه ای تبلیغ کنیم اگر طیفی به عنوان نام اصول گرایی خواست فعالیت کند باید بگوییم اینها همان تجربه احمدی نژاد است و اینها به پایان خط رسیده و باید همان طیف بندی چپ و راست (اصلاح طلب و اصول گرا) را دنبال کنیم و از این فضا و فرصت استفاده کنیم. بهترین فضا برای بلند شدن است."

خاتمی افزود: " موسوی و کروبی کجا هستند که این گند کاری ها را کردند و اگر نمی کردند الان بهترین فرصت برای ما بود تا ما فاتحانه و قهرمانانه به فضای کشور بر میگشتیم، اما آقایان با لجاجت و غرورشان هم به خودشان هم به اصلاحات ضربه مهلکی زدند. ما باید وارد میدان شویم، ما نباید توقعاتمان زیاد باشد. در مجلس باید به حداقل کفایت کنیم، باید وضعیت را روی بازسازی و سازماندهی نیروها قرار دهیم تا حمایت روی ما زیاد نشود،انتظار هم نداشته باشیم آقایان تاج زاده و بهزاد نبوی را مردم قبول کنند، مردم از اینها هم عبور کردند، مهم الان برگشتن به قدرت است و بعد می شود سوار بازی شد، مهم مهره ها نیستند مهم ساماندهی حرکات بعد است."