درخواست مخالفت‌ علنی با نظام اسلامی از سوی نماینده دروایش در سرویس های جاسوسی غرب صورت گرفت.


مصطفی آزمایش نماینده فرقه گنابادی و جاسوس دستگاه اطلاعاتی فرانسه در راستای فشار سیاسی و حقوق بشری به جمهوری اسلامی ایران از دراویش گنابادی درخواست کرد ضمن افزایش مخالفت‌ها با نظام اسلامی تجمعی را آغاز کنند. دو هفته قبل جمعی از دراویش گنابادی با سلاح‌های سرد و گرم به مردم شهر كوار در استان فارس حمله كردند و تعدادی را نیز با گلوله زخمی كردند که حال دو تن از زخمی شده‌ها وخیم است.

اما در مقابل، ستاد سازماندهی این فرقه به‌جای عذرخواهی از حمله به مردم برای تجمع و درگیری در اعتراض به آنچه كه آن را "سركوب"خوانده،فراخوان داده است.

نکته جالب  در فضاسازی ها و دروغ پراکنی های این فرقه ضاله پس از حادثه شهر کوار همسویی رسانه های ضد انقلاب بالاخص سایت های وابسته به سازمان منافقین بود.

از سوی دیگر جمعیت حمایت از آسیب دیدگان فرقه ای در کشور نیز طی درخواستی از مسئولین خواستار صدور مجوز تجمع در مقابل خانقاه فرقه گنابادی در تهران شده تا نسبت به همگرایی سران این فرقه انحرافی با دستگاه‌های جاسوسی بیگانه اعتراض کنند.

اما فرقه هایی چون دراویش گنابادی که در طول تاریخ برای بقای خود به مذهب ها و جریانهای گوناگون چنگ اندازی کرده اند اینبار با همسو شدن با جریان ضد تشییع و انقلاب قطعا قدمی به سوی نابودی خواهند برداشت چرا که در این برهه خاص از زمان نظام مقدس جمهوری اسلامی با این موضع گیری های منافقانه  برخورد قاطعی از خود نشان خواهد داد.