موج بیداری اسلامی و تاثیر گذاری کلان رهبری معظم انقلاب بر حرکت های بزرگ منطقه ای ُ رسانه استعمار را به وارونه سازی متناقضی وادار کرد.

کلام هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت حضرت آیت الله خامنه­ای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در برابر تبلیغات و هیاهوی گسترده غرب برای مصادره انقلاب های مردمی (بیداری اسلامی) موجب انفعال و سرگیجه رسانه های استکباری از جمله  BBCگردید. 

 در برنامه های اخیر این شبکه وابسته به پیر حیله گر استعمار (از 26الی29 شهریور) با دعوت از برخی عناصر فراری و خودفروخته با عنوان کارشناسان مسائل سیاسی و اجتماعی! تلاش وافری بکار بسته شده است تا حقایق و وقایع مطرح شده را وارونه جلوه داده و به زعم خود از گسترش موج بیداری اسلامی بکاهند.

 اما با وجود سیاست های نوین وزارت خارجه و سرویس جاسوسی دولت خبیث انگلیس و شروع موج جدید اقدامات كینه توزانه تهیه كنندگان این شبکه؛ كه در جای جای برنامه های تهیه شده موج می زند، اذعان ناخواسته آنان به برخی حقایق باعث خشم محافل ضدانقلاب شده است از جمله آنجا كه می­گویند: «آنچه آیت الله خامنه ای را از بسیاری از رهبران و حاكمان تاریخ ایران ممتاز می كند، نگاه منطقی و عملگرایانه او به سیاست است... شیوه مدیریتی آیت الله خامنه ای در مقابله با بحران های سیاسی شیوه ای دوسویه است. او ابزار همدلی و سركوب را كه در ادبیات سیاسی شیعه به جاذبه و دافعه حاكم مشهور است، به طور همزمان و هماهنگ به كار می گیرد... »؛ بدون تردید تحرکات دستگاه دیپلماسی رسانه ای پیر استعمار و ایادی ایرانی و افغانی خودفروخته این رسانه  مانند ناجیه غلامی، سیاوش اردلان و... در نهایت محکوم به فناست و روسیاهی به این خیانت کاران به تاریخ ملت ایران باقی خواهد ماند و روزی آنان به دست همین ملت محاکمه انقلابی خواهند شد.