سفارت مجازی ! آمریکای مجازی! اسرائیل مجازی!.

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در راستای تلاش برای بازسازی اعتبار از دست رفته دولت یک درصدی آن کشور، برای تحت الشعاع قرار دادن سالروز تسخیر لانه­ جاسوسی آمریکا در 13 آبان سال 1390، وعده طرح سفارت مجاری این کشور در ایران را مطرح نموده تا به خیال خود آن را مرکز جاسوسی قرار دهد و از