طی هفته های اخیر وبلاگی با عنوان مشت های آهنین فعالیت دانشجویی خود را برای اعلام حمایت از فرامین مقام معظم رهبری و هشدار معظم له در خصوص لشگر کشی احتمالی و حادثه جویی علیه ایران ، آغاز کرده است.

این وبلاگ که اعلام حمایت و بیعتی مجدد با مقام معظم رهبری توسط دانشجویان دانشگاه تهران است ، تا کنون در فیس بوک توانسته است به جذب 100 نفر حامی بپردازد.

خبرهای دانشجویی ضمن تحسین اینچنین حرکت های مستقل و اصالت محوری ، بدین وسیله ازین وبلاگ اعلام حمایت نموده و از دوستان دعوت میشود تا با مراجعه به وبلاگ مشت های آهنین به نوعی اعلام بیعت خود با هشدار جدید مقام معظم رهبری را بیان نمایند.

www.ironfists.blogfa.com