الحق امشب در اقداماتی در خور توجه دانشجویان تهرانی گل کاشتند و پرچم نحس انگلستان را به زیر کشیدند.

درآستانه 16 آذر این حرکت پر افتخار ثابت کرد که جنبش دانشجویی همواره در برابر دولتهای استعماری و استکباری همچون روباه پیر انگلستان خبیث ایستاده و هیچ گاه کوتاه نخواهد آمد.

تجمع جانانه امروز دانشجویان در برابر سفارت انگلیس خبیث خود عاملی است برای تبیین رویکرد امساله روز دانشجو که با این حرکت شاخص و نمادین عملا روز 16 آذر امسال با نام مبارزه با روباره پیر نهادینه سازی خواهد شد و این باعث سربلندی هرچه بیشتر جریان دانشجویی اصیل است.