دانشجویان تسخیرکننده سفارت انگلیس در تهران با انتشار بیانیه‌ای مواضع خود را اعلام کرد.

این اولین بیانیه دانشجویان تسخیرکننده انگلیس در تهران است. 

خبرگزاری فارس: ورود دانشجویان به سفارت خودجوش بود/رابطه با انگلیس باید قطع شود

در این بیانیه آمده است: تسخیر سفارت انگلستان توسط دانشجویان انقلابی صورت گرفته و این اقدام به دستوری هیچ ارگان و یا نهادی نبوده و دانشجویان به صورت خودجوش دست به تسخیر سفارت انگلیس در تهران زدند.

 این بیانیه می‌افزاید: از آنجا که دانشجویان به صورت خودجوش سفارت انگلستان را به تسخیر خود درآوردند، قطعا با تفکر انقلابی خود این مسیر را ادامه می‌دهند.

نویسندگان این بیانیه با اشاره به این نکته که سفارت انگلیس با تاخیر 33 ساله صورت گرفته است و بایستی سفارتخانه روباه پیر زودتر به تسخیر درمی‌آمد، تصریح کردند: هر فرد ایرانی آزاده‌ای که دلش برای این خاک و آب می‌تپد و جنایات استعمار پیر در حق ایران و ایرانی را مشاهده کرده است، بداند که تسخیر سفارت روباه پیر به نفع ایران و منافع ملی کشورمان خواهد بود.. 

تسخیرکنندگان سفارت انگلیس در ادامه بیانیه خود خواستار اخراج سفیر انگلیس و قطع کامل روابط جمهوری اسلامی ایران با رژیم سلطنتی انگلستان شدند.

بیانیه مذکور همانطور که می‌افزاید: همان اقدامی که در 13 آبان با آمریکا صورت گرفت اکنون بایستی با انگلستان صورت گیرد.

این بیانیه می‌افزاید: دانشجویان منتظر حمایت تمامی مردم ایران هستند.

در پایان این بیانیه تاکید شده است که دانشجویان سفارتخانه انگلستان را به موزه روباه پیر تبدیل خواهند کرد.