مشاور یکی از سران جریان درگیری های سال 88 که به امریکا گریخت و هم اکنون در واشنگتن به سر می برد همواره نشانه های ارتباط خود را با سازمان سیا به نحوی نمایان کرده است.

مجتبی واحدی مشاور آقای مهدی کروبی اینبار نیز برگی دیگر از افعال قابل تامل اش را نمایان و ارتباط خود را با جریان سلطنت طلب خارج کشور طی مصاحبه ای با رضا ربع پهلوی عنوان کرد.

البته در این مصاحبه که در سایت شخصی واحدی منتشر شد رضا ربع پهلوی نیز برای اولین بار به ارتباط مستقیم اش با برخی عناصر داخلی اذعان کرد و گفت:انواع و اقسام گروه‌های سیاسی موجود در صحنه داخل ایران و همینطور در مورد طیف‌های دیگر، گروه‌های اقوام، ملی گرایان، جبهه ملی، احزاب کرد مثل کومله و دموکرات و جریانات دیگر که نمی‌خواهم اسم بیاورم چون هم‌چنان در حالت حصر و زندانی سیاسی هستند، مرا معذور بدارید برای عنوان نامشان ولی بسیاری از فعالین و زندانیان سیاسی که از داخل ایران با  ما ارتباط دارند و تماس برقرار می‌کنند،

با توجه به اصول اعتقادی بیان شده از سوی برخی جریان های مدعی اصلاحات در سالهای اخیر همواره شاهد تغییر رویه هایی ازسوی این افراد معلوم الحال بودیم که ایشان با انجام اعمالی چون زیرپا قراردادن قانون اساسی با قصد به چالش کشیدن نظام و ایجاد تزلزل در ارکانی چون انتخابات اهداف شومی را در سر می پروراندند ولی شنیدن این تغییر از زبان فردی که خاندان آن سالها حاصلی بجز ظلم را برای مردم کشورمان نداشته اند جای بسی تامل دارد.

رضا ربع پهلوی در قسمتی از صحبت هایش گفت:گروه‌هایی هستند که سابقه اصلاح طلبی داشته‌اند که دیگر در حالت کنونی اعتقادی به ادامه آن روند ندارند و بدین شکل شرایطی را پیدا می‌کنند که به جریاناتی که از روز اول صحبت از یک آلترناتیو سکولار می‌کردند وصل شوند. این را هم در نظر بگیرید که شاید باشند بسیاری در داخل ایران که به این مسئله اعتقاد داشته باشند اما در داخل ایران، هرکسی این مسئله را مطرح بکند، از همان بدو مطرح کردنش، به مخالفت با نظام محکوم می‌شود. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که بسیاری از جریانات که نمی‌توانند این مسئله را به زبان بیاورند، ممکن است معتقد به این مسئله باشند ولی امکان بیانش را در حال حاضر نداشته باشند.

اما در پایان گفتگوی پهلوی سوالی از وی مطرح شد که میتواند عمق اختلاف و عدم پذیرش جریان سلطنت طلب را حتی در بین اپوزیسیون خارج از کشور نشان دهد،فرد مصاحبه کننده از وی پرسید؟

«بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ پدر شما و بسیاری از درباریان، میلیون‌ها دلار پول این مملکت را از کشور خارج کرده‌اند. آیا گمان نمی‌کنید قبل از شکایت از علی خامنه‌ای، به عنوان یک ایرانی باید علیه آن‌ها اقامه دعوا کنید؟»

بعد از پرسش این سوال خشم و عصابانیت در صحبت های پهلوی خودنمایی میکند ولی با توجه به نیاز وی برای نشان دادن چهره ای دموکراتیک صحبت خود را با عدم وجود سند برای چنین پرسشی که وی آن را ادعا خطاب میکند به پایان میبرد.