جنبش سبز ولایت توسط دانشجویان بسیجی دانشگاه ازاد کرجبه گزارش خبر گزاری " دانشجو آنلاین" موج سبز علوی که توسط دانشجویان بسیجی دانشگاه کرج مدتی است  اقدام به پس گیری قداست رنگ سبز در دانشگاه کرده است.

در روز ۱۳ ابان رنگ سبز علوی بر روی بردهای دانشگاه و سپس بر مزار شهدای دانشگاه ازاد کرج نقش گرفت.

گفتی است روز ۱۳ آبان  گروهی از دانشجویان معلوم الحال که قصد ایجاد بی نظمی در دانشگاه را داشته اند  توسط حراست دانشگاه پراکنده شدند. که البته این اقدام حراست دانشگاه برای اولین بار بر روی اغتشاشگران صورت گرفته است.