145 دانش آموز 15 تا 18 ساله که همگی در دوره متوسطه تحصیل می کنند، از تمام استان های ایران آمده بودند تا مانند دوره های پیشین در ساختمان سابق مجلس، ششمین مجلس دانش آموزی را افتتاح کنند.


مجلسی که به قول رییس جمهور، در هیچ جای قانون، وظیفه ای عهده دار نیست، اما تمرینی است برای یادگرفتن خیلی از امور.

محمود احمدی نژاد از انسان کامل گفت و بر همین محور توصیه هایی به دانش آموزان کرد. چند وعده هم داد. وی گفت: "از بچگی می پرسند که می خواهیم چه کاره شویم این سوال خوبی است اما مهمتر از آن این است که بدانیم ما چه کاری می خواهیم انجام دهیم."


رییس جمهور با اشاره به اینکه انسان می تواند تجلی علم خدا باشد گفت: همه دوست دارند با نام نیک جاودانه بمانند اما خیال می کنند با سر و صدا می توانند جاودانه شوند که اینها همه ظاهری است. آنچه انسان را جاودنه می کند آن است که چقدر نسبت به هستی معرفت دارد.

در سخنان رئیس جمهور چند نکته مهم وجود دارد. در واقع وی با طرح ایدئولوژی اصلی و مبانی حاکم بر دولت  سعی نمود تا با بیان اندیشه های خود،دانش آموزان را برای گفتمان مورد نظر خود آماده سازد.


نباید فراموش کرد که بستر آموزش و کشتزار حاصلخیز و تربیت پذیر نوجوانانی که استعدادهای سیاسی کشور به شمار می روند، سرمایه های با ارزش سیاست ملی قلمداد می گردند و نباید با طرح مباحث ایثدئولوژیک و القاء مبانی خاص،سعی کرد تا آنها را خط دهی جناحی نمود. چرا که حقیقت جویی از لوازم اندیشه های سیاسی است و نوجوانان علاقمند و در حال پرورش مجلس دانش آموزی تا زمانی که از بلوغ و پختگی سیاسی لازم برخوردار نشده اند، نباید درگیر برخی اندیشه ها شوند.


جریان خاص سیاسی نزدیک به دولت، مدتی است که رویه را پیش گرفته و با خط دهی به فعالان نوپا و جوان کشور از عرصه های دانش آموزی گرفته تا فعالان مجازی، سعی دارد تا لشکری پراکنده برای شلوغ کردن فضا در مواقع لازم فراهم آورد. 

 این جوانان و نوجوانان خام و نا پخته پس از تحریک و انجام واکنش های تند خود، چنانچه مورد توبیخ و برخورد قانونی قرار گیرند از هیچ گونه حمایتی از سوی افراد بالادستی جریان خاص برخوردار نمی گردند.

جوانان و یا نوجوانان هیجان زده که به تازگی وارد مسائل روز سیاسی شده است بدون دارا بودن بینش و بصیرت لازم تحت تأثیر برخی تحریک کنندگان جریان خاص بارها کار، دست خودشان داده اند و تاوانی را پرداخته اند که در واقع سران جریان خاص، بیشتر از آنان استحقاق به دوش کشیدن آن را دارند.


بروید راهیان نور، چهارتا عکس با چفیه بگیرید، زمانی به دردتان می خورد


اما بخش پایانی حرف های دکتر احمدی نژاد به پاسخ  درخواست های نماینده های مجلس دانش آموزی اختصاص داشت. رییس جمهور از آقای حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش خواست جلسه ای مشترک با نماینده های ادوار مجلس دانش آموزی و نماینده های فعلی بگذارد و این اجلاس هم در ساختمان اجلاس سران برگزار شود. او همچنین از قول حاجی بابایی، وعده سفر مشهد داد که با اعتراض نماینده های استان خراسان همراه شد که همین باعث شد قول سفر راهیان نور ویژه نماینده های مجلس دانش آموزی هم از وزیر بگیرد.


اما این قول گرفتن، با جمله ای از سوی احمدی نژاد همراه شد: "بروید چهار - پنج تا عکس با چفیه بگیرید، برای تبلیغات آینده تان خوب است."

این بیان از زبان رئیس قوه مجریه و دومین شخصیت نظام، در مقابل دیدگان اذهان نابالغ دانش آموزان اگرچه یک متلک سیاسی به برخی افراد در جناح های مخالف دولت است، اما در فضای مجلس دانش آموزی و از سوی یک الگوی ملی به نام رئیس دولت، این بیان تاثیرات منفی ای در پی خواهد داشت.


به هر حال به نظر می رسد استفاده ابزاری از نیروهای ناپخته و جوان کمی غیر منصفانه و بدور از اخلاق سیاسی خواهد بود. سابق بر این هم تحریک افرادی که در قالب مشاوران جوان رئیس جمهور با هیجان وارد فضای سیاسی شده بودند، نشانی از نخبه پروری و کادر سازی صحیح سیاسی از خود باقی نگذاشت و اشتباهات مکرر و رفتارهای ناپخته و حرص زدن های پیش از دوران بلوغ سیاسی، اتفاقات ناخوشایندی را رقم زد که ذکر آنها در این مجال نمی گنجد.