با توجه به اعلام مواضع فعالان جنبش حقیقی دانشجویی میتوان ، مطالبات امسال 16آذر روز دانشجو را به شرح ذیل مورد توجه قرار داد:

اولویت محوری و مركزی مطالبات دانشجویی در 16 آذر 1389 لزوم ولایت مداری و بصیرت افزایی در سایه ولایت مطلقه فقیه در تمامی شئون كشور و شمول آن در تمامی اقشار اجتماعی ایران خصوصا قشر دانشگاهی است كه بقیه مطالبات نیز بر اسا همین منبع و ماخذ به سامان میرسد.

1_ محاكمه سران سه گانه فتنه كه سال قبل با انتشار دورغ ها و تهمت های متعدد خود و سو استفاده از فضای دانشگاهها ، شهد شیرین پیروزی در انتخابات و حماسه عظیم 22 خرداد 1388 را بر كام ملت تلخ كردند و بستر دخالت های خارجی دشمنان را در مسائل داخلی كشور فراهم اوردند.

2_ اعلام قرار داشتن همواره جنبش دانشجویی در مسیر استكبار ستیزی و مقابله با اشكال مختلف آن در سطح جهان و اعلام عدم استحاله ماهیت اصلی جنبش دانشجویی علیرغم تمامی تلاش های دستگاههای تبلیغاتی غرب و جاعلان مدعی جنبش دانشجویی كه همت خود را بر پرستش و گرایش به غرب بسیج كرده اند.

3_ محكوم نمودن دخالت های خارج از دانشگاه خصوصا دخالت تشكل های فتنه گران شامل احزاب رو به انحلال مشاركت و مجاهیدن و گروهك غیر قانونی نهضت آزادی در سود جویی و سو استفاده از احساسات و مطالبات دانشجویی و اعلام این موضع كه دانشگاه جایجولان منافع و مواضع حزبی راندگان و كودتاچیان علیه نظام مشروع و مقبول اسلامی كشورمان نیست.

4_ اعلام محكومیت و انزجاراز پایمال شدن حقو مسلمین در مجموعه كشورهای اسلامی علی الخصوص عراق ، افغانستان و فلسطین و اعلام همبستگی با دانشجویان جهان اسلام در راستای مبارزه جهانی با غده سرطانی صهیونیسم.

5_ اقامه عزای حسینی و اعلام موضع شیعی جنبش اصیل دانشجویی ایران در دفاع از ارزشهای اسلامی و ایرانی و اعلام این حقیت كه در صورت نیاز دانشجویان حاضرند تا در عرصه مبارزه حسینی جانشان را همچون عرصه انقلاب اسلامی ، دفاع مقدس و جنگ در برابر ضد انقلاب تقدیم نهال تناور نظام اسلامی نمایند.

6_ لزوم مبارزه داخلی مسئولان با معضلات سه گانه فقر ، فساد و تبعیض در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و تاكیدات معظم له برای تحقق عدالت فراگیر و سالم سازی هرچه بیشتر جامعه اسلامی.

دراین راستا دانشجویان ایران اسلامی در 16 آذر 1389 یكصدا و همدل و با وحدتی مثال زدنی سرود عشق و ایثار را دردانشگاههای كشور طنین انداز خواهند كرد.

دراین راستا اگر چه برخی دیگر از گروههای حداقلی نیز میتوانند مطالبات خود را طرح كنند اما ضروری است توجه داشته باشند كه آنها نمیتوانند مدعی جنبش دانشجوی و گفتمان دانشجویی در ایران باشند، تجبیات سالهای گذشته و حماسه مثال زدنی سال 1388 دانشجویان ولایتمدار دانشگاه تهران و تجربیاتی آینده و امسال جنبش اصیل دانشجویی ثابت میكند، دانشجو سر سازشی با استكبار و ایادی آن نداشته و نخواهد داشت و دراین راستا با لابت و قاطعیت مسیر خود را طی میكند.